Twee IVMV-stageplekken beschikbaar

09/01/14

Facebook OU Cultuurwetenschappen 09/01/2014

Twee IVMV-stageplekken beschikbaar voor studenten van de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit! Voor de snelle beslissers! 

De stichting IVMV kan op korte termijn twee stages aanbieden die in overleg met gegadigden nader zal worden ingevuld:

IVMV-stage 1, 'Moslims in de Nederlandse maatschappelijke verbeelding (2001-2012)'
Het tweede nummer van het on line IVMV-magazine zal gewijd zijn aan de beelden van Moslims die in het afgelopen decennium in het Nederlandse publieke domein hebben gecirculeerd, op basis van een eerder uitgevoerd stageonderzoek naar persfoto's , maar nu ook met aandacht voor cartoons, reclame, games en fictie. De centrale vraag was of er patronen in de beeldcultuur waren te ontdekken, en zo ja, hoe die maatschappelijke verbeelding werkt en hoe deze zich verhoudt tot de publieke meningsvorming. Streefdatum publicatie van deze onderzoeken is mei 2014.

De stage bestaat uit het helpen inrichten van een (beredeneerde) digitale tentoonstelling op basis van de onderzoeksresultaten en het gevonden, zeer diverse, beeldmateriaal. Gestreefd wordt naar een voltooiing van de digitale tentoonstelling , uiterlijk medio juni 2014. De stage omvat 240 uur en start z.s.m. Interesse? Stuur een mail met motivatie en cv aan Heidi de Mare, heididemare@planet.nl, met een cc naar janny.bloembergen-lukkes@ou.nl.

IVMV-stage 2, 'Het Zwarte-Piet-is-racisme-debat'
Lange tijd stond de Nederlandse samenleving bekend als open en tolerant. Vrijheid van meningsuiting was een belangrijk goed en aan discriminatie hadden wij een broertje dood. Maar de laatste tijd zijn er een paar krassen gekomen op dit zelfbeeld. Als klap op de vuurpijl ontstond er in de publieke sfeer en op Facebook een debat over Sinterklaas en Zwarte Piet, volgens sommigen een onschuldig kinderfeest, volgens anderen een uiting van minachting voor de gekleurde medemens. Stichting IVMV heeft het initiatief genomen om in de komende drie maanden de hoofdlijnen van dit complexe probleem in kaart te brengen door onderzoek te (laten) doen naar het publieke debat in de pers en de betrokken Facebookpagina's . Waaruit bestaan al die pro & contra argumenten en welk inzicht geven ze in de Nederlandse maatschappelijke verbeelding? Vanuit de stichting IVMV ligt de nadruk op onderzoek naar de cultuurhistorische beeldaspecten van dit dossier.
De stage bestaat uit het systematisch in kaart brengen van deze cultuurhistorische beeldaspecten zoals deze in de Facebookdata en in het publieke debat (dag- en weekbladen) aan de orde komen. Gestreefd wordt naar een afronding van het onderzoek uiterlijk medio april 2014. De stage omvat 240 uur en start z.s.m. Interesse? Stuur een mail met motivatie en cv aan Heidi de Mare, heididemare@planet.nl, met een cc naar janny.bloembergen-lukkes@ou.nl.