Jezusbeelden

Iedereen heeft een beeld van Jezus. Beelden zijn te vinden in kerken, musea en kunstboeken, maar ook op televisie en internet. Schilderijen, fresco’s, prenten en tekeningen vormen een rijk en gevarieerd kunsthistorisch beeldarchief. Wie er op let, ziet dat Jezus tegenwoordig niet minder maar eerder meer zichtbaar is in de publieke sfeer. Jezus is niet uit het geseculariseerde leven verdwenen en het visuele spectrum is breder dan ooit te voren. In de moderne kunst neemt Jezus nog immer een belangrijke plaats in. Naast theater- en musicalproducties waarin Jezus in nieuwe gedaanten verschijnt, het Brick Testament met de evangeliën in lego, zijn er ook stripverhalen en muziekclips. Niet zelden fungeert Jezus in cartoons als middel tot bezinning op eigentijdse ethische dilemma’s, zoals de kredietcrisis of de vraag of wij voor God mogen spelen door verregaand medisch ingrijpen in menselijk leven. Tot dit uitwaaierende beeldspectrum behoort ook de film. Lees verder: Heidi de Mare, 'Jezus in film. Bewegend beeld, bewogen verbeelding', in: Tijdschrift voor Theologie, themanummer Kunst, theologie en openbaring, jaargang 54, no.1 | 2014: 23-38.