Beeld van gezag bij de politie

Heidi de Mare 18/08/14

Verschenen in augustus 2014. Op 7 oktober vond een boekpresentatie plaats op de Politieacademie in Apeldoorn. Gabriël van den Brink gaf een college over het onderzoek, dat inmiddels on line te bekijken is: Beeld van Gezag.

Voor een verslag zie: Alexandra Gabrielli van de Stichting Beroepseer, Hoe zien burgers het gezag van de politie? Voor een korte toelichting van de kernpunten op de website van de Stichting Beroepseer, zie Heidi de Mare, De visuele kant van politiegezag (productie Alexandra Gabrielli 2015).

Beeld van gezag bij de politie. Maatschappelijke verbeelding en de impact van gezagsbeelden op burgers . Heidi de Mare, Bas Mali, Mijke Bleecke en Gabriël van den Brink i.s.m. Motivaction (Politie & Wetenschap)

Het gezag van de politie moet voor een groot deel op straat worden verdiend. Het komt daarbij meer op vaardigheden, houding en persoonlijkheid aan dan op het gebruik van geweldsmiddelen. Dat geldt tegenwoordig sterker dan ooit, nu het politieoptreden door talloze burgers gezien, gefilmd en op internet gezet wordt. Hoe gaan Nederlandse politiefunctionarissen met deze toegenomen zichtbaarheid om? Hebben ze überhaupt een idee hoe burgers hun optreden zien? In dit boek wordt dat vraagstuk op een unieke manier onderzocht. In samenwerking met Motivaction is aan ruim 1700 burgers een test voorgelegd om vast te stellen welke visuele kenmerken van politieagenten bijdragen aan hun gezag. Er is ook gebruikgemaakt van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Zo konden we nagaan in hoeverre het gezag van de politie wordt bepaald door kenmerken als geslacht, etniciteit, uniform, lichaamshouding of het dragen van de politiepet.

De uitkomsten mogen verrassend worden genoemd. Persoonlijke eigenschappen blijken een bescheiden rol te spelen. Het maakt voor Nederlandse burgers nauwelijks uit of de agent mannelijk of vrouwelijk is en ook de huidskleur doet er weinig toe. Belangrijker zijn visuele kenmerken die naar de functie verwijzen, zoals het dragen van een wapen of de aard van het uniform. Het belangrijkste is evenwel of een agent de juiste houding aanneemt en op welke wijze deze blijkens zijn lichaamstaal de eigen functie opvat. Deze inzichten staan - hoe nieuw ze ook zijn - niet volledig op zichzelf. Ze sluiten aan bij het onderzoek van Jurriën Rood naar de politie in Amsterdam, bij de manier waarop de Stichting IVMV het functioneren van de maatschappelijke verbeelding analyseert en bij onderzoek dat de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur naar de geloofwaardigheid van professionals doet. Het onderzoek leidde niet alleen tot kennis maar ook tot een reeks aanbevelingen waarmee de Nederlandse politie haar voordeel kan doen.

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Binnenkort is deze publicatie als pdf beschikbaar.