EXTRA MUROS

17/12/14

Het valt ons als ‘extra muros’ academici die buiten de universiteit werken op dat een aantal argumenten tegen de Wetenschapsvisie 2025 te maken heeft met het behoud van het instituut ‘Universiteit’. Wij hebben de uitdaging aangenomen om de Wetenschapsvisie en met name de Nationale Wetenschapsagenda vanuit onze eigen positie op haalbaarheid in te schatten en kwamen daarbij op een aantal kritische kanttekeningen, maar ook op een aantal voorwaarden waaronder deze Nationale Wetenschapsagenda een succes kan worden. Lees verder op de IVMV-blog EXTRA MUROS of op de blog van Campus OrleoN.

Tevens roepen we andere extra muros wetenschappers op ook te reageren via het podium van de KNAW. Wij hebben tenslotte een bijzondere positie tussen de disciplinaire wetenschapspraktijk en de dynamische en chaotische hectiek van de samenleving. De expertise die we daarbij hebben opgedaan, kan de vorming van de Nationale Wetenschapsagenda zeer ten goede komen.