Boekpresentatie Schiphol

23/09/13

Vanaf 13.00 uur: fees­telijke presentatie van een heel bijzonder boek over het fenomeen Schiphol: geschiedenis en architectonisch-stedebouwkundig concept van de luchthaven, way finding en infrastructuur, beeldvorming in prentbriefkaarten en maatschappelijke verbeelding in de persfotografie!

Het boek verschijnt in een Nederlandse en Engelse editie:

Schiphol Megastructuur. Ontwerp in spectaculaire eenvoud 

Megastructure Schiphol. Design in spectacular simplicity

Aan dit boek ligt een zeer gedegen onderzoek ten grond­slag dat juist door de vormgeving op beeldende wijze de gelaagdheid van megastructuur Schiphol in kaart brengt.

Precieze informatie met gegevens over locatie en programma volgen.

Uitgever

nai010 uitgevers

Auteurs

Marieke Berkers, Koos Bosma, Iris Burgers, Karel Davids, Abdel El Makhloufi, Heidi de Mare, Anna Nikolaeva, Jan Willem de Wijn

Fotografie Jannes Linders; Datavisualisaties Lust ; Boekontwerp Reynoud Homan

Met financiële steun van NWO-Geesteswetenschappen, programma Urbanisatie en Stadscultuur; Stimuleringsfonds voor Architectuur (thans Stimuleringsfonds Creatieve Industrie); Van Eesteren-Fluck, & Van Lohuizen Stichting; VU-faculteit der Letteren/CLUE