Magazine: nummer 42017

Website & Magazine

Welkom op de vernieuwde website van de Stichting IVMV. De website bestaat uit twee delen. Ten eerste vindt u er de algemene informatie over de Stichting IVMV, onder HORIZON. Voorts houden we u op de hoogte van onze bezigheden: onder ACTUEEL treft u aan NIEUWS, BLOGS en REVIEWSIn de BIBLIOTHEEK kunt u onze publicaties raadplegen, het beeldarchief inzien en het woordenboekje bekijken dat we gaan samenstellen. De Stichting tracht haar doelstellingen op uiteenlopende wijzen te verwezenlijken, zowel door het aanleggen van DOSSIERS, als door het aanbieden van diverse PRODUCTEN. Ten tweede verschijnt een maal per jaar ons on-line MAGAZINE waarin medewerkers samen met gastonderzoekers een actueel thema van maatschappelijke verbeelding zullen belichten. Met gedegen analyses, essays, columns , interviews, beeldformaties en meer willen we het debat over de maatschappelijke verbeelding op de publieke agenda zetten. Denk aan thema's als beeld en geweld, de rol van fictie en verbeelding bij ziekte en gezondheid, maar ook over beeldrecht en beeldverbod. Ons eerste nummer 1 | 2013 was gewijd aan AMBTENAREN & HET BEELD en is te koop in de webshop van Campus OrleoN. Nummer 2 | 2014 had als thema HET BEELD VAN MOSLIMS IN NL en nummer 3 | 2015 SCHRIKBEELDEN. De twee laatste nummers zijn te raadplegen in ons archief.

Inleiding nummer 42017

GESCHIEDENIS, BEELD & VERBEELDING.​ ‘Wanneer de hedendaagse lezer geschiedenis zegt, bedoelt hij veelal een oppervlakkig zich vergapen aan wat indrukken van beeldende kunst, of wat filmpjes van de historische buitenkant.’ Aldus Johan Huizinga, in zijn boek Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw uit 1941 (88). De opvattingen over de relatie tussen geschiedenis, beeld & verbeelding lopen danig uiteen. Over de rol van beeld en verbeelding in de geschiedenis en in de geschiedschrijving doen tal van opinies de ronde, maar er bestaat nauwelijks consensus over wat al die meningen waard zijn. Vaak lijken de gedachten daarover zo vanzelfsprekend dat er nauwelijks ruimte is om er vragen over te stellen en die in te brengen in het publieke debat of over te dragen in het onderwijs. In dit themanummer doen we daar een actuele greep uit, werpen we een blik op ontwikkelingen en publicaties van de laatste decennia en schetsen we bouwstenen voor een historisch-analytische benadering. Lees verder of bekijk de INHOUD