Nadenken over vlucht MH17

16/07/15

Een ramp die Nederland veranderde? onder redactie van Gabriël van den Brink [Boom 2015] is een brede reflectie op de ramp met MH17, een drama dat talloze Nederlanders heeft geraakt. De hoofdstukken zijn geschreven door collega’s van rechtsfilosoof en senator Willem Witteveen (1952-2014), een van de slachtoffers van vlucht MH17. Elke bijdrage belicht een ander aspect van de ramp – van de berichtgeving in de media tot de rol van het internationale recht.

De aanslag op vlucht MH17 boven Oekraïne in juli 2014 doet het denken over de democratische rechtsstaat op zijn grondvesten schudden. Zijn wij niet toe aan een grondige herbezinning op de uitgangspunten waarop het moderne, vrije Westen zijn samenleving baseert? Zijn onze ideeën over nationale soevereiniteit, oorlog en vrede, luchtveiligheid en de internationalisering en globalisering van het handelsverkeer nog wel adequaat? Een ramp die Nederland veranderde? probeert een antwoord te vinden op deze vragen.

De overige bijdragen zijn geschreven door Erik Borgman, Paul Dekker, Wim van de Donk, Willem van Genugten, André Gerrits, Rudi den Hertog en Hugo Roos, Sjoerd de Jong, Heidi de Mare en Paul Scheffer. Het zijn merendeels bewerkingen van een collegereeks die, als eerbetoon aan Willem Witteveen, handelde over de ramp en de betekenis die deze heeft voor de Nederlandse samenleving.

MH17 dwingt ons vier onverwachte ellende na te denken. Interview Gabriël van den Brink, door Laura de Jong, de Volkskrant 16 juli 2015