Missie

We zijn ondergedompeld in een dynamische beeldwereld. Beelden bieden vergezichten en verankeren wie we zijn. Ze vormen ons geheugen, onze opinies en verwachtingen, vaak ongemerkt, en beheersen het publieke debat. Beelden brengen ons in beweging, bieden ons een spiegel of houden ons gevangen. Maar hoe doen ze dat? De maatschappelijke verbeelding is meer geordend dan we als individu, groep of organisatie beseffen. De Stichting IVMV kan die rijkgeschakeerde verbeeldingswereld voor u analyseren. Inzicht in geschiedenis, rol en overtuigingskracht van beeld en verbeelding helpt om meer gedisciplineerd te kijken en om slimmer in te spelen op actuele kwesties.

Horizon

In onze jeugd wilden we dat de verbeelding aan de macht zou zijn. Maar stel nu eens dat beelden en verbeelding in het Westen altijd al machtig zijn geweest… Dan zouden we onszelf, onze cultuur en onze geschiedenis met andere ogen moeten zien. De Stichting IVMV, Instituut voor Maatschappelijke Verbeelding, opgericht op 3 december 2009, tracht dat te doen en wel langs drie zichtlijnen. We beschouwen de verbeelding als een domein van menselijke ervaring dat eigen codes en conventies kent. We willen nagaan welke evolutie de verbeelding in de loop van haar geschiedenis heeft doorgemaakt. En we onderzoeken de manier waarop de verbeelding voor diverse groepen uit de samenleving functioneert. Zo ontvouwt zich een breed en intrigerend onderzoeksterrein waarop nog maar een paar eerste stappen zijn gezet. De Stichting IVMV komt graag in contact met onderzoekers die zich bij deze ontdekkingstocht willen aansluiten.

De Stichting IVMV is voortgekomen uit een initiatief van Gabriël van den Brink en Heidi de Mare (2006).

Doelstelling

Doelstelling van de Stichting IVMV is de bevordering van de reflectie op de rol die de verbeelding speelt in de maatschappij.

De Stichting IVMV onderneemt hiertoe activiteiten die de reflectie kunnen bevorderen

  • Zoals het opsporen van actuele vraagstukken waarbij beelden de maatschappelijke discussie beïnvloeden
  • Het stimuleren van openbaar debat over hoe beelden deze invloed uitoefenen

De Stichting IVMV tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door onder andere

  • Het inrichten van een kijkgenootschap van onderzoekers en van een strijdgenootschap van publicisten
  • Het organiseren van expertmeetings
  • Het verwerven en laten uitvoeren van onderzoeksopdrachten
  • Vanaf april 2013 het aanbieden van een on-line magazine waarin tweemaal per jaar gerapporteerd wordt over actuele thema’s waarin de maatschappelijke verbeelding centraal staat