Medewerkers

Bij de stichting IVMV zijn medewerkers aangesloten die vanuit hun eigen vakgebied in (beeld)cultuur en politiek, een bijdrage willen leveren aan het verwezenlijken van de stichtingsdoelstellingen. De stichting kent een kijkgenootschap en een strijdgenootschap waarin onderzoekers en publicisten met elkaar van gedachten wisselen over vormen van maatschappelijke verbeelding.

Onze expertise

Beeld en verbeelding vervullen in de huidige samenleving meerdere functies. De medewerkers van de Stichting IVMV richten zich met name op maatschappelijke sectoren waar existentiële zaken op het spel staan - gezondheid, veiligheid, geloof, bestuur, milieu, recht, politiek - en waar de verbeelding een niet te onderschatten publieke rol speelt.

Voor een maatschappelijke organisatie, bedrijf of overheidsinstelling waarin de publieke zaak voorop staat is het nuttig en soms zelf urgent te begrijpen hoe de publieke perceptie, de verwachtingen en de (visuele) voorstellingen in elkaar zitten. Dat is voor een adequate publiekscommunicatie zelfs wezenlijk. De bij ons aanwezige expertise maakt het mogelijk om een op de vraag toegesneden product te leveren. Wat de Stichting IVMV aanbiedt lijkt op branding, maar verschilt daarvan fundamenteel. De gewone branding ontwerpt nieuwe beelden om een organisatie te verkopen. De wervingsbeelden worden vanuit het perspectief van de organisatie bedacht - zonder dat men zich verdiept in de beeldassociaties van het publiek. In onze methode maken we gebruik van veelbekeken beelden die in de publieke sfeer aanwezig zijn en circuleren. Met deze onderzoeksmethode onderscheidt de Stichting IVMV zich enerzijds van het gangbare publieksonderzoek op basis van enquêtes en interviews, anderzijds van de louter academische betogen over beeldcultuur.

Interesse?

Mocht u interesse hebben in een van de producten van de Stichting IVMV dan kunt u contact met ons opnemen.