Heidi de Mare

Beeldwetenschapper, directeur van de stichting IVMV en trekker van het kijkgenootschap

Persoonlijk

  • Dr. Heidi de Mare
  • Oprichter

Contact

Heidi de Mare

Sinds 2009 treedt zij op als directeur van de Stichting IVMV en is zij trekker van het Kijkgenootschap. Opgeleid in kunst-/ architectuurgeschiedenis en filmwetenschap in Nijmegen is zij tussen 1984 en 2011 als beeldwetenschapper verbonden geweest aan de faculteit Bouwkunde (TU Delft) en aan diverse Nederlandse Letterenfaculteiten (RU Nijmegen, VU Amsterdam, Universiteit van Tilburg, AUC). Op al deze terreinen heeft ze gepubliceerd, soms samen met anderen zoals de bundels Moverende Mythen, over film en mythologie (1990) en Urban Rituals in Italy and the Netherlands (1993). In 2012 verscheen de geheel herschreven en geactualiseerde handelseditie, Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw (Vantilt) van het proefschrift waarop ze in 2003 cum laude promoveerde bij Willem Frijhoff. 

Sinds 2007 doet zij onder de noemer 'Gedisciplineerd kijken' onderzoek naar de rol van beeld en maatschappelijke verbeelding in de samenleving (gezondheid, religie, politie, publieke ruimte). Als supervisor was ze betrokken bij het NWO-programma Urban Nebula over de metamorfose van de luchthaven Schiphol, ze was werkzaam bij Medical Humanities (VUmc) waar ze coördinator was van het Honoursprogram 'Illness, Image, Metaphor. Cancer in Public Discours' en was ze als gastonderzoeker verbonden aan de faculteit Godgeleerheid (VU Amsterdam) waar ze een pilotstudie heeft begeleid naar 'Moslims in de Nederlandse persfotografie (2000-2010)'. Voor de commissie Cohen voerde ze een deelonderzoek uit naar de rol van de komische adolescentenfilm in de PROJECT X-rellen in Haren (2013). In 2012/13 was ze verbonden aan de Politieacademie waar ze onderzoek deed naar de visuele aspecten van politiegezag en de rol van fictie en in 2016/17 heeft ze een kwalitatief onderzoek over het beeldgebruik van jongeren (met een moslimachtergrond) en politiestudenten, gecoördineerd in opdracht van CTER (Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering van de Nationale Politie). Voor een overzicht van publicaties zie academia.eduResearchgate en Bibliotheek | artikelen & lezingen en Dossiers.