Olaf Tans

Persoonlijk

  • Olaf Tans

Contact

Olaf Tans

Olaf Tans werkt als rechtsfilosoof bij het Amsterdam University College (AUC) en het Centre for the Politics of Transnational Law (CePTL). Hij doet onderzoek naar de rol van ficties in recht en politiek, zoals de fictie van de rechtsstaat, of die van het algemeen belang, of die van het maatschappelijk verdrag waaraan de overheidsmacht zijn legitimiteit zou ontlenen. Hoe verhouden wij ons als burger tot dergelijke collectief gecultiveerde beelden? Weten wij dat het ficties betreft, en zo ja, waarom gaan wij erin mee? Een belangrijke bron van inspiratie in deze onderzoekslijn zijn theorieën waarin het gebruik van ficties wordt gezien als ‘make-believe’: een spel waarin spelers een publiek verleiden om mee te gaan in een imaginaire wereld. Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Imagined Constitutionality: Rethinking Democratic Citizenship with the Aid of Fiction Theory’