Bibliotheek

In de bibliotheek zijn publicaties opgenomen van medewerkers aangesloten bij de Stichting IVMV. Al deze boeken, artikelen en lezingen achten we van belang om de doelstellingen van de Stichting te realiseren. In dit kader is ook een beeldarchief geplaatst met beeldformaties die wij in de eigentijdse beeldcultuur hebben aangetroffen - soms in het kader van een themanummer, soms gewoon omdat ons oog er op viel. Tot slot vindt u hier een wiki waarin medewerkers van de Stichting de woorden die in omloop zijn in kaart gaan brengen. Op deze manier bieden we u een handzaam woordenboekje om bestaande opvattingen over beeld en (maatschappelijke) verbeelding, beeldcultuur en beeldvorming, Kunst, media en esthetica, als publieke factoren tegen het licht te kunnen houden.