Contact

De Stichting IVMV tracht haar doelstellingen op uiteenlopende wijze te verwezenlijken. Haar producten variëren van het organiseren van expertbijeenkomsten, het formuleren en (laten) uitvoeren van onderzoek, het schrijven van teksten, het opstellen van een advies of het leveren van een presentatie inzake actuele vraagstukken. Dit alles om de reflectie over de rol van het beeld en de verbeelding in de maatschappij te bevorderen.

MAATSCHAPPELIJKE VERBEELDING

Beeld en verbeelding vervullen in de huidige samenleving meerdere functies. De Stichting IVMV richt zich met name op maatschappelijke sectoren waar existentiële zaken op het spel staan – gezondheid, veiligheid, geloof, bestuur, milieu, recht, politiek – en waar de verbeelding een niet te onderschatten publieke rol speelt.

Interesse?

Mocht u interesse hebben in een van de producten van de Stichting IVMV dan kunt u contact met ons opnemen.