Dossiers

In de Stichting IVMV werken we aan dossiers die voortkomen uit het publieke debat in Nederland en waarin beeld en verbeelding een zekere rol spelen. Sommige dossiers kennen inmiddels een lange en omvangrijke geschiedenis, andere dossiers dienen zich pas sinds kort aan. Bepaalde dossiers houden de gemoederen van vele burgers bezig, maar er zijn ook dossiers met een meer academisch karakter. De Stichting IVMV verzamelt dossiers, maar legt ook beeld-en-verbeeldings-dossiers aan in opdracht.

Terug

Beeldwetenschap

Geschiedenis van het beeldbegrip & kunstbegrip

 • (1990), ‘Moverende mythen. De analyse van de film als mythe’, in: Versus 1, themanummer FILM ALS MYTHE, : 7-25
 • (1997), „De verbeelding onder vuur. Het realisme-debat der Nederlandse kunsthistorici“, in: Theoretische Geschiedenis, vol. 24, no. 2: 113-137.
 • (1999), „Gedisciplineerd kijken. Van kunstgeschiedenis naar historisch formalisme“, in: Kunstlicht, ‘De toekomst van kunstgeschiedenis’, vol. 20, no. 3-4: 14-20. 
 • (2000), ‘Het huis, de Natuur en het vroegmoderne architectonisch kennissysteem van Simon Stevin’, in: J. de Jong et al. (red.), Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek Vol. 51, Wooncultuur in Nederland 1500-1800, Zwolle: 35-59.
 • (2003), Het huis en de regels van het denken. een cultuurhistorisch onderzoek naar het werk van Simon Stevin, Jacob Cats, Pieter de Hooch & Samuel van Hoogstraten. Cum laude dissertatie.
 • (2003a), „Geschiedenis van vroegmoderne wetenschap & kunsten, hoofdstuk 5A, dissertatie.
 • (2003b), „Geschiedenis van kunstgeschiedenis als wetenschap“, hoofdstuk 5B, dissertatie.
 • (2003c), „Methodologische principes historisch formalisme“, hoofdstuk 1B, dissertatie.
 • (2005), ‘Welsprekende waarschijnlijkheden. Het misplaatste moralisme in het Nederlandse documentairedebat naar aanleiding van FORD TRANSIT (2002)', in E-view: 1-82.
 • (2007), ‘Conclusies inzake de beelden’, in: G.J.M. van den Brink (red.), Prachtwijken?! De mogelijkheden en beperkingen van Nederlandse probleemwijken. Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam: 305-308.
 • (2007a), „Vroegmoderne verwantschap in woord en beeld. Het gebruik van werk van Cats, De Hooch en Van Hoogstraten als historisch bronmateriaal“, in: P. Stokvis (red.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen. Open Universiteit/ Uitgeverij SUN: 299-345.
 • (2007b), „Johannes Vermeer: migratie van een icoon“,  in: J. van Eijnatten et al. (red.), Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff, Amsterdam: 198-214 en (2007c), „Johannes Vermeer: migration of an icon“.
 • (2012), Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw.
 • (2012a), „Vindplaats van het huiselijk leven. Het kamergezicht in de Hollandse Gouden eeuw“, in: Historisch Tijdschrift Holland, Jaargang 44, no. 3, themanummer ‘Huiselijkheid’: 110-118.
 • (2012b), „Beeldwetenschap, een eerste classificatie“, in: Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw.
 • (2013a), ‘Schiphol als Hollandse luchthaven in de Nederlandse persfotografie’, in: M. Berkers et al., Schiphol Megastructuur (NAi): 286-297.
 • (2013b), ‘Schiphol as a Holland Airport in the Press Photography of the Netherlands’, in: M. Berkers et al., Megastructure Schiphol (NAi): 286-297.
 • (2014), „Beeldopvattingen in NL. Een kleine epistemologie van het Europese beeldbegrip“, in: IVMV on line magazine 2 | 2014. 
 • (2016), Review, The Technical Image: A History of Styles in Scientific Imagery, H. Bredekamp et al. [2015, The University of Chicago Press}, in: The Journal of Design History, N.Y.: 93-95.
 • (2017), „Beeld als bron. een beschouwing naar aanleiding van recent onderzoek naar het Straatje van Vermeer“, in: Tijdschrift voor historische geografie, no. 4 (2017): 248-259.
 • (2017a), „Tussen verledenverbeelding en ekphrasis. Twee cultuurhistorici over beeld en verbeelding“. Dubbelreview van Peter Rietbergen, Clio“s stiefzusters [2015] en David Rijser, Een telkens nieuwe Oudheid [2015], in: IVMV on line magazine 4 | 2017.
 • (2017b), „“Gezelschapsspel of monsterverbond? Herkomst en rol van het romantisch-modern kunstbegrip“. Dubbelreview Arnold Heumakers, De esthetische revolutie en Peter Henk Steenhuis en René Gude, Door het beeld. Door het woord, in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 2017/1: 164-173.
 • (2017c), ‘Maatschappelijke verbeelding. Bouwstenen voor een historisch-analytische benadering’, met G. van den Brink, in: IVMV-online magazine 2017|4, themanummer Geschiedenis, beeld & verbeelding. Theorie & Analyse
 • (2017d), ‘HIGH NOON. Exemplum in termen van ons theoretisch kader’, met G. van den Brink, in: IVMV-online magazine 2017|4, themanummer Geschiedenis, beeld & verbeelding. Theorie & Analyse
 • (2018), „t Is kunst te leven. Vroegmoderne verbeelding van duurzaam samenleven“, in: G. van den Brink (red.), Waartoe is Nederland op aarde? (Boom): 117-142.

Stand van de Geesteswetenschappen: cultural studies

 • (2009a), „Ars sine scientia nihil est. De kunst van interdisciplinair onderzoek’, in: Kunstlicht, Jubileumnummer ‘Kunstgeschiedenis & Interdisciplinariteit’, vol. 30, no. 3-4: 90-99. (2009b) „Ars sine scientia nihil est. The Art of Interdisciplinary Research“
 • (2010), „Beeldcultuur: een drieluik. I. Deconstructie van het fenomeen culturele studies“. Dubbelreview Jan Baetens et al, Culturele studies [2009] en Joke Hermes et al, Inleiding televisiestudies [2004], in: Designgeschiedenis Nederland, p. 1-42.
 • (2013), „Geesteswetenschappen anno 2013: vitale staalkaart of failliete caleidoscoop?“ Review „De 10 revoluties in de geesteswetenschappen“ [De Groene Amsterdammer, nummer 44 | 2013]
 • (2013a), ‘Academische plofstudie: accreditatie of anomalie? De wildgroei van culturele & visuele cultuur studies in historisch perspectief’, op basis van de openingslezing t.b.v.de landelijke dag van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit.
 • (2014), ‘ACW of de geruisloze uitverkoop van een vakgebied’, in: A. Verbrugge & J. van Baardewijk (red.), Waartoe is de universiteit op aarde? Wat is er mis en hoe kan het beter? Boom: 187-193.
 • (2015), ‘Waar is de verbeelding gebleven?’, in: M. van Hulst & Th. Jansen (red.), Onder de motorkap van de modernisering. Boom: 183-191.

Laura Mulvey & «Visual Pleasure» sinds 1975

 • (1985), ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Aantekeningen over vrouwen en film’, in: Tijdschrift voor vrouwenstudies, 6/ 3: 313-340.
 • (1986a), ‘Mulvey’s eendimensionale systeem. Bij dezen dan voor het laatst “Visual Pleasure”’, in: Versus, no. 2: 35-54. ÜbersetzungMulvey’s eindimensionales System. Hiermit dann zum letzten Mal ‘Visual Pleasure’. Translation, by G. Keyser (2015): ‘Mulvey’s One-dimensional System. A Last Look at “Visual Pleasure”’.
 • (1986b), ‘Van horen zien. “De vrouw” als onmogelijke kategorie in feministies filmtheoretisch onderzoek’, in: Tijdschrift voor vrouwenstudies, 7/ 3: 302-321.
 • (1986c), ‘Claire Johnston: het begin van een feministische filmtheorie?’, in: Versus, 2: 119-123. Übersetzung: ‘Claire Johnston: Der Beginn einer feministischen Filmtheorie?’.
 • (1987), ‘Door het feminisme belaagd? Nawoord bij P. Mellencamp, “Situation-comedy, feminisme en Freud”’, in: Versus, 3/1987: 97-103.
 • (1989), ‘Visuele aspecten van drie filmische vrouwbeelden. Bacall, Monroe en Dietrich’, in: Versus, 3/1989: 54-75. [reflectie op filmanalyse van Laura Mulvey in „Visual Pleasure“]. 
 • (1990a), ‘ANNE OF THE INDIES. Een radicale herlezing van de analyse van Claire Johnston van uit de mythologie’, in: Versus 1: 69-94.
 • (1990b), ‘Nawoord. Claire Johnston over mythe en stereotype’, Versus 1: 161-167.
 • (2013), „Academische plofstudies: accreditatie of anomalie? De wildgroei van culturele & visuele cultuurstudies in historisch perspectief“, op basis van de openingslezing t.b.v.de landelijke dag van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit.
 • (2015), „Mulveys One-Dimensional System. A Last Look at <Visual Pleasure>“ [translation of 1986a].
 • (2015a), „Laura Mulveys Legacy — Scary Movie-Scholars?“ Review of: Laura Mulvey and Anna Backman Rogers (eds.), Feminisms. Diversity, Difference, and Multiplicity in Contemporary Film Cultures, AUP 2015.

Pieter de Hooch, Samuel van Hoogstraten, Johannes Vermeer & Simon Stevin

 • (1990), Review, K. Ottenheym, Philips Vingboons (1607-1678), Walburg Pers (1989
 • (1992), 'Die Grenze des Hauses als ritueller Ort und ihr Bezug zur holländischen Hausfrau des 17. Jahrhunderts’, in: Kritische Berichte. Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, 4: 64-79.
 • (1993), ‘The Domestic Boundary as Ritual Area in Seventeenth-Century Holland’, in: H. de Mare and A. Vos (eds.), Urban Rituals in Italy and the Netherlands. Van Gorcum Assen: 108-131.
 • (1993a), ‘Architectonische “Ghedachtenissen”. De huistekening als geheugensysteem in Stevins architectonisch denken’, in: Handboekmatige benadering van ontwerpmiddelen. Presentatie onderzoeksresultaten middelengericht ontwerponderzoek, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
 • (1994), ‘A rule worth following in architecture? The significance of gender in Simon Stevin’s architectural knowledge system (1548-1620)’, in: E. Kloek et al. (red.), Women of the Golden Age. Hilversum: 103-120.
 • (1994a), ‘De keuken als voorstelling in het werk van Simon Stevin en Jacob Cats’, in: C. Bouw et al. (red.), Van alle markten thuis. Vrouwen- en genderstudies in Nederland, Amsterdam: 185-198, 212-216, 228-230
 • (1997), ‘Räumliche Markierungen holländischer Identität. Das grenzenlose Interesse von Simon Stevin (1548-1620) und Jacob Cats (1577-1660)’, in: M. Bauer & Th. Rahn (hrsg.), Die Grenze. Begriff und Inszenierung. Berlin: 103-129.
 • (1999), „Domesticity in Dispute. A Reconsideration of Sources“, in: I. Cieraad (ed.), At Home. An Anthropology of Domestioc Space (Syracuse University Press, N.Y.): 13-30.

 • (2000), 'Het huis, de Natuur en het vroegmoderne architectonisch kennissysteem van Simon Stevin’, in: J. de Jong et al. (red.), Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek Vol. 51, Wooncultuur in Nederland 1500-1800, Zwolle: 35-59.

 • (2003), Het huis en de regels van het denken. Een cultuurhistorisch onderzoek naar het werk van Simon Stevin, Jacob Cats en Pieter de Hooch, cum laude Dissertatie VU Amsterdam. Summary cum laude Dissertation, The House and the Rules of Thought. A cultural-historical investigation into the work of Simon Stevin, Jacob Cats and Pieter de Hooch
 • (2007), 'Vroegmoderne verwantschap in woord en beeld. ’Het gebruik van het werk van Cats, De Hooch en Van Hoogstraten als historisch bronmateriaal’, in: P. Stokvis (red.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen. Open Universiteit/ Uitgeverij SUN: 299-345.
 • (2007a), ‘Johannes Vermeer: migratie van een icoon’ in: J. van Eijnatten et al. (red.), Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff, Amsterdam: 198-214. Translation: ‘Johannes Vermeer: migration of an icon’.
 • (2012), Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw. Geheel herziene en herschreven handelseditie van cum laude dissertatie (2003), Vantilt Nijmegen
 • (2012a), ‘Vindplaats van het huiselijk leven. Het kamergezicht in de Hollandse Gouden Eeuw’, in: Historisch Tijdschrift Holland, Jaargang 44, no. 3, themanummer ‘Huiselijkheid’: 110-118.
 • (2012b), Brochure bij de handelseditie (boekpresentatie Museum De Lakenhal, 18 oktober
 • (2017), ‘Het beeld als bron. Een beschouwing naar aanleiding van recent onderzoek naar Het straatje van Vermeer’, in: Tijdschrift voor historische geografie, no. 4| 2017: 248-259.
 • (2018), ‘’t Is kunst te leven. Vroegmoderne verbeelding van duurzaam samenleven’, in: G. van den Brink (red.), Waartoe is Nederland op aarde? (Boom): 117-142.

Beeld & maatschappelijke verbeelding

Beeld & existentiële kwesties

 • (2005), Het Passieverhaal. Het religieus gewicht van Woord & Beeld’, Programma Passie onder de loep, georganiseerd i.s.m. het VU-podium Amsterdam. Religie
 • (2010a), ‘From Goya to Afghanistan. An essay on the ratio and ethics of medical war pictures’, met L. van Bergen (VUmc) & F. J. Meijman (VUmc), in: Medicine, Conflict & Survival, vol. 26, no. 2: 124-144. Geneeskunde
 • (2010b), ‘De lakmoesproef van de moderne beschaving. Goed en Kwaad in virusfilms’, met G. Keyser, in: A. Oderwald et al. (red.), Besmet (Literatuur & geneeskunde, De Tijdstroom Utrecht): 99-108. Geneeskunde
 • (2011a), ‘De Goede Patiënt in ziekenhuisdrama’, in: Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Ethici (NVBe), 18/2 (april): 22-26. Geneeskunde
 • (2011b), ‘Een verstild moment in WIT [2001]. Susan Sontag en de ware overtuigingskracht van beelden’, in: E. Koster & H. Jansen [red.], Echter dan werkelijkheid? Filosoferen over verbeelding in kunst en religie: 93-119. Geneeskunde, Religie
 • (2011c), ‘De wijk zichtbaar maken! Een wilde, maar maatschappelijke verbeelding in twee Meet My Street steden’, in: F. Basten (red.), Meet My Street Magazine: 9-20. Politiek
 • (2011d), „Levinas in Hollywood. Wat de film bijdroeg aan het idee van één menselijke soort“, in: M. Grever, I. de Haan & D. Hondius (red). Grenzeloze gelijkheid. Historische vertogen over cultuurverschil. Amsterdam: 219-237.
 • (2012a), ‘Een afzichtelijk schepsel? Frankenstein en de waarde van de natuurlijke geboorte’, in: A. Oderwald e.a. (red.), Nieuw leven. Geboorte in fictie  (Literatuur & geneeskunde, De Tijdstroom Utrecht): 61-70. Geneeskunde
 • (2012c), ‘Moments of Transcendence in A.I. (Spielberg 2001). The Moving Image and the Power of the Human Imagination’, in: W. Stoker & W. van der Merwe (eds.), Looking Beyond: Shifting Views of Transcendence in Philosophy, Theology, Art, and Politiek. Editions Rodopi Amsterdam: 447-470. Religie
 • (2013a), ‘P R O J E C T  X   in  H A R E N. De komische film als exemplarische kortsluiting tussen  adolescente verbeelding & volwassen werkelijkheid’. Bijlage 2, bij Deelrapport 3, in: G. van den Brink et al., Hoe Dionysos in Haren verscheen. Maatschappelijke facetten van Project X Haren. Commissie Cohen ‘Project X Haren’: 169-203. Politie
 • (2014a), ‘Jezus in film. Bewegend beeld, bewogen verbeelding’, Tijdschrift voor Theologie, jrg. 54 (2014) no. 1: 23-38. Religie
 • (2014b), ‘Een ge(s)laagde beeldformatie? Maatschappelijke verbeelding van moslims in NL’, in: IVMV online magazine 2014| 2, Het beeld van moslims in NL. Religie
 • (2014c), ‘Verantwoording. Hoe zijn we tot dit thema gekomen?’, in: IVMV online magazine 2014| 2, Het beeld van moslims in NL. Religie
 • (2014d), ‘Politieke comfortzone? Dan kijken we nog maar eens!’, in: IVMV online magazine 2014| 2, Het beeld van moslims in NL. Religie
 • (2014e), ‘Vanuit de ooghoek. Persfotografie als mentale graadmeter?’, m.m.v. G.J.M. van den Brink, in: IVMV online magazine 2014| 2, Het beeld van moslims in NL. Religie
 • (2014f), „De macht van de verbeelding. Over staatkunde en staatrechtelijke televisieseries“, in: Nederlands juristenblad, afl. 6: 395-399. Politiek
 • (2015a), ‘Schrikbeeld: NEE, of toch JA? Orgaantransplantatie in de fictie doorleefd’, met F.J. Meijman & S. Nieuwenhuis, in: IVMV-online magazine Schrikbeelden 2015|3. Geneeskunde
 • (2015b), ‘Recht en film. De mogelijkheden van een subdiscipline’, met dr. G. Boogaard, in: Ars Aequi (september 2015): 730-733. Recht
 • (2015d), ‘MH17 en de publieke zaak. Een bijdrage vanuit de visuele retorica’, in: G.J.M. van den Brink (red.), Een ramp die Nederland veranderde? Nadenken over vlucht MH17, Boom Amsterdam: 103-127. Politiek
 • (2015e), ‘Salient Silence. Some Principles of the Visual Formation in CRASH (2004)’, in: F.L. Bakker et al. (eds.), Blessed are the Eyes that Catch Divine Whispering… Silence in Religie and Film. Film und Theologie, Band 28. Marburg Schürer Verlag: 21-35. Religie
 • (2015f), „Het theater van shock-and-awe. Het westerse kijkkader en de subversieve werking van IS-geweldsbeelden“, in on line IVMV magazine, no. 3 |2015.
 • (2016a), „CARNATY, of de moeilijkheid van vleeskleur’, blog stichting IVMV (05.12.2016). Politiek
 • (2016b), ‘Moral imagination at work’, with K. Woets, in: G. van den Brink (ed.), Moral Sentiments in Modern Society. A New Answer to Classical Questions. Amsterdam University Press: 257-287. Politie, Geneeskunde
 • (2016c), ‘Verbeelding en veiligheid. De film PROJECT X en de rellen in Haren’, in: Tijdschrift voor Veiligheid, 2016 (15) 1: 34-56. Politie
 • (2016d), ‘Onvrijheid, ongelijkheid en broedertwist – de fictiefilm als ontregelaar van het Recht? Review Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film (Boom Juridische uitgevers 2014), C. Bouteligier & A. Ellian (red.), met dr. G. Boogaard. Recht
 • (2017a), ‘Maatschappelijke verbeelding. Bouwstenen voor een historisch-analytische benadering’, met G. van den Brink, in: IVMV-online magazine 2017|4, themanummer Geschiedenis, beeld & verbeelding. Theorie & Analyse
 • (2017b), ‘HIGH NOON. Exemplum in termen van ons theoretisch kader’, met G. van den Brink, in: IVMV-online magazine 2017|4, themanummer Geschiedenis, beeld & verbeelding. Theorie & Analyse
 • (2017c), ‘VERBEELDING als COMMON GROUND’ en ‘IMAGINATION as COMMON GROUND’, film (NL & Eng. versie), 10 minuten, met S. Burg, G. Bruggemann, G. Keyser en G. van den Brink met  de kernresultaten van het IVMV-project Verbeelding als omweg (2017). Politie, Religie
 • (2017d), ‘De Fractie. Verbeelding en rechtsvorming in het politieke staatsrecht’, met Geerten Boogaard, in: I. van der Vlies (red.), Beeldvorming voor rechtsvorming. Hoe het recht in beeld wordt gebracht, Boom juridisch, Amsterdam: 97-135. Politiek
 • (2017f), ‘Melk-, tabak- en alcoholreclame. Maatschappelijke verbeelding van gezondheid & ziekte, 1920-2010’, in: IVMV-online magazine 2017 | 4, themanummer Geschiedenis, beeld & verbeelding. Geneeskunde
 • (2018a), ‘Over de waarde van De val van Aantjes en Land van Lubbers’, in: Christen Democratische Verkenningen, Lente-nummer Nepnieuws: 119-125. MAATSCHAPPELIJKE VERBEELDING: Politiek, Recht
 • (2018b), ‘Blijf feit en fictie onderscheiden’, met G. van den Brink, in: de Volkskrant, 26 januari 2018: 23.

HET BEELD VAN MOSLIMS IN NL: IVMV on line magazine no. 4 | 2014, DOSSIER-bijlage

Beeld & professionele personages in de fictie

 • (2009), ‘Streng en met gestileerde compassie. De twee registers van de ER-arts’, in: A. Oderwald et al. (red.), Opname. Ziek tussen twee muren, (Literatuur & geneeskunde, De Tijdstroom Utrecht): 377-392. Geneeskunde
 • (2012b), ‘Waar Nederlanders warm van worden. Professionele personages in Amerikaanse en Nederlandse ziekenhuis- en politieseries’, in: G. van den Brink (red.), De Lage Landen en het hogere.  De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan. Amsterdam University Press: 307-348. Politie, Geneeskunde
 • (2012d), „Verbeelde politie. Blauwe waarden in de moderne maatschappij’, op verzoek van de Politie Academie Apeldoorn. Politie
 • (2013b), ‘Het beeld spreekt de publieke professional tot de verbeelding’, in: online IVMV-magazine 2013 | 1, themanummer Ambtenaren & het beeldPolitiek
 • (2013c), ‘Laat u ver-maken door het bewegende beeld!’, in: online IVMV-magazine 2013 | 1, themanummer Ambtenaren & het beeldPolitiek
 • (2013d), ‘Bewegende beelden als moderne mythologie. Op zoek naar de maatschappelijke verbeelding van de ambtenaar’, in: online IVMV-magazine 2013 | 1, themanummer Ambtenaren & het beeld. Politiek
 • (2013e), Lezing ‘Police in Fiction: in the Spirit of the Law’, op verzoek en t.b.v. de EPIC-conference (2013.06.18, Politie Academie, Tampere, Finland). Politie
 • (2017e), ‘Het hart op de goede plaats. Over Law & Order (SVU) en NCIS als geloofwaardige fictie’, in: I. van der Vlies (red.), Beeldvorming voor rechtsvorming. Hoe het recht in beeld wordt gebracht, Boom juridisch, Amsterdam: 137-173. Recht

Jacob Cats & vroegmoderne verbeelding van duurzaam samenleven

 • (2003), Het huis en de regels van het denken. Een cultuurhistorisch onderzoek naar het werk van Simon Stevin, Jacob Cats en Pieter de Hooch, cum laude Dissertatie VU Amsterdam. Summary cum laude Dissertation, The House and the Rules of Thought. A cultural-historical investigation into the work of Simon Stevin, Jacob Cats and Pieter de Hooch.
 • (2012), Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw. Geheel herziene en herschreven handelseditie van cum laude dissertatie (2003), Vantilt Nijmegen
 • (2018),’t Is kunst te leven. Vroegmoderne verbeelding van duurzaam samenleven’, in: G. van den Brink (red.), Waartoe is Nederland op aarde? (Boom): 117-142.

Beeldgebruik

Beeldeducatie

 • (1990a), Moverende mythen. De film als mythe, speciaal nummer van Versus, 1/1990, met B. Klasen, en bijdragen van A. de Ruiter, S. van Londen, R. Raatgever, M. Verhoeven, J. Teunissen & E. de Kuyper.
 • (1997a), ‘De verbeelding onder vuur. Het realisme-debat der Nederlandse kunsthistorici’, in: Theoretische Geschiedenis, vol. 24, no. 2: 113-137.
 • (1999), ‘Gedisciplineerd kijken. Van kunstgeschiedenis naar historisch formalisme’, in: Kunstlicht, ‘De toekomst van kunstgeschiedenis’, vol. 20, no. 3-4: 14-20.  
 • (2009a), ‘Ars sine scientia nihil est. De kunst van interdisciplinair onderzoek’, in: Kunstlicht, Jubileumnummer ‘Kunstgeschiedenis & Interdisciplinariteit’, vol. 30, no. 3-4: 90-99.
 • (2009b), Translation: ‘Ars sine scientia nihil est. The Art of Interdisciplinary Research’ (on interdisciplinarity and art history).
 • (2010), „Een vorm van academisch kolonialisme? De achterkant van interdisciplinariteit“, Review Filmnarratologie, Peter Verstraten (2007/2009).
 • (2013), ‘Hoe de historische verbeelding maatschappelijk vorm krijgt’. Review dissertatie M. Kleppe, Canonieke icoonfoto’s. De rol van (pers)foto’s in de Nederlandse geschiedschrijving (Eburon 2013), in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, Jrg. 16 (2013), no. 2: 77-80.
 • (2014a), ‘Beeldopvattingen in Nederland. Een kleine epistemologie van het Europese beeldbegrip’, in: IVMV online magazine 2014 | 2.
 • (2014b), Review dissertatie F. Huygen, Juriaan Schrofer (1926-1990): grafisch ontwerper, fotoboekenpionier, art director, docent, kunstbestuurder en omgevingskunstenaar Amsterdam (Valiz 2013), in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis.
 • (2015a), ‘Waar is de verbeelding gebleven?’, in: M. van Hulst & Th. Jansen (red.), Onder de motorkap van de modernisering. Boom: 183-191.
 • (2015b), ‘Nadenken over het beeld’. Review De kunst van het afbeelden. Een overzicht van de visuele taal, J.B. Vert (2014, Eburon), in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis.
 • (2015c), ‘Schrikbarend. Over gemak en ongemak van Kunst als bron in Religie en Criminologie’. Dubbel Review Apocalyps in kunst (2014) & De kunst van het verbeelden, Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit (2014), in: IVMV-online magazine 2015 | 3.
 • (2016a), Review The Technical Image. A History of Styles in Scientific Imagery, H. Bredekamp et al. (eds.), The University of Chicago Press 2015, in: The Journal of Design History, N.Y.: 93-95.
 • (2017a), ‘Het beeld als bron. Een beschouwing naar aanleiding van recent onderzoek naar Het straatje van Vermeer’, in: Tijdschrift voor historische geografie, no. 4 (2017): 248-259.
 • (2017b), ‘Gezelschapsspel of monsterverbond? Herkomst en rol van het romantisch-moderne kunstbegrip’. Dubbel Review: A. Heumakers, De esthetische revolutie  (2015) en P.H. Steenhuis & R. Gude, Door het beeld. Door het woord (2015), Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 2017/1: 164-173.
 • (2017c), ‘Tussen verledenverbeelding en ekphrasis. Twee cultuurhistorici over beeld en verbeelding’ Dubbel Review: P. Rietbergen, Clio’s stiefzusters. Verledenverbeeldingen voorbij de geschiedwetenschap (2015) en D. Rijser, Een telkens nieuwe oudheid. Of: Hoe Tiberius in New Jersey belandde (2016), in: IVMV-online magazine 2017|4, Geschiedenis, beeld & verbeelding.
 • (2017d), ‘Melk-, tabak- en alcoholreclame. Maatschappelijke verbeelding van gezondheid & ziekte, 1920-2010’, in: IVMV-online magazine 2017 | 4, themanummer Geschiedenis, beeld & verbeelding. Geneeskunde

Beeldrecht

 • Wie gaat er over beelden die publiekelijk in circulatie zijn gebracht en die de maatschappelijke verbeelding hebben vorm gegeven?

Beeldverbod

 • (1980), ‘Feministiese kunst bestaat niet’, in: Tijdschrift voor vrouwenstudies, vol. 1, no. 3, 293-318.
 • (2016), „CARNATY of de moeilijkheid van vleeskleur“ (5 december).