Gabriël van den Brink

Persoonlijk

  • Dr. Gabriël van den Brink
  • Oprichter

Contact

Gabriël van den Brink

Sinds het afronden van mijn studie filosofie (cum laude) in 1978 ben ik op een aantal velden werkzaam geweest. Eerst heb ik een aantal jaren het brede veld van menswetenschappelijke theorievorming verkend (vooral de Franse versie daarvan). Vanaf 1986 begon ik aan een historisch onderzoek naar de manier waarop het dagelijks leven in het Zuiden van Nederland veranderd is. Dat leidde in 1995 tot een dissertatie (cum laude) onder de titel De grote overgang. Een onderzoek naar de modernisering van het bestaan. Woensel 1670-1920. Vervolgens heb ik een jaar of acht diverse problemen in de Nederlandse samenleving onderzocht. Dat leidde tot publicaties over onbehagen in de politiek, het hedendaagse gezinsleven en het agressief gedrag van jongeren. Vanaf 2004 verlegde ik mijn aandacht naar zaken van politiek en burgerschap. Dat leidde in 2006 tot een benoeming als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Tevens was ik als lector Gemeenschappelijke Veiligheidskunde aan de Politieacademie werkzaam. Sinds januari 2010 ben ik aan de Politieacademie aangesteld als Lector Ethiek & Gezag. Mijn huidige onderzoek heeft vooral betrekking op de maatschappelijke bestuurskunde. Veel onderzoekslijnen komen samen in een groot project getiteld De Lage Landen en het hogere . De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan (AUP 2012). Daarvan verscheen eerder een populaire versie, Eigentijds idealisme. Een afrekening met het cynisme in Nederland (AUP 2011) De bedoeling van dat project, waarvan eind 2013 een bewerkte Engelse vertaling verschijnt, is te laten zien dat geestelijke beginselen in het moderne Nederland nog altijd een grote rol spelen, zij het dat dit in de publieke en politieke sfeer onvoldoende wordt erkend. Binnen de Stichting IVMV wil ik me wijden aan het ontwikkelen van het strijdgenootschap .