Magazine nr1

 1. Colofon. medewerkers aan dit nummer, werkzaamheden & publicaties

 2. Mogelijkheden tot verdere versterking van de verbeelding - Stichting IVMV

 3. Samenvatting. Een programma voor professionalisering in beeld

 4. BEELDFORMATIE III – Politieambtenaren. Waardengedreven publieke professionals in de fictie - Heidi de Mare

 5. Bewegende beelden als moderne mythologie. Op zoek naar de maatschappelijke verbeelding van de ambtenaar - Heidi de Mare

 6. BEELDFORMATIE II – IKIRU (1952). Een bureaucraat in de film - Heidi de Mare

 7. Angst voor propaganda. Propaganda op het opinieplein - Floor Basten

 8. KADER F. Gemo(ti)veerde ambtenaren

 9. Laat u ver-maken door het bewegende beeld! - Heidi de Mare

 10. KADER E. Kan het beeld alles?

 11. Van systeemwereld naar leefwereld. Van taal naar beeld? - Gabriël van den Brink

 12. KADER D. Wat kan het beeld?

 13. Van het beeld in je hoofd naar beleid voor de burger - Joost Pollmann

 14. BEELDFORMATIE I – Beeld & bureaucratie. Ambtenaren in strips & zo - Joost Pollmann

 15. Beeldwinkelen. Kijken we wel goed om ons heen? - Sigrid Burg

 16. Beelden maken vrij. Een prangende levensvraag van Marcel van Wissen - Gawie Keyser, blog (Gawie weet raad)

 17. KADER C. Wat doet het beeld?

 18. De ambtenaar en zijn (zelf)beeld - John Steegh

 19. KADER B. Wat is beeld?

 20. Het beeld spreekt de publieke professional tot de verbeelding - Heidi de Mare

 21. KADER A. IVMV-workshop 2012 - Stichting IVMV

 22. Een bewogen dag in beeld. De tweede editie van het symposium Bewegende Beelden - Heidi de Mare

 23. Inhoudsopgave: Nummer 1 Ambtenaren & het beeld