KADER A

IVMV-workshop 2012

Stichting IVMV 19/01/12

De workshop ‘Beelden die u in beweging brengen’ was gericht op de beelden die u als bevlogen (gemeente)ambtenaar inspireren of die voor een waardegedreven organisatieverandering belangrijk zijn. Die beelden komen altijd ergens anders vandaan, ook als u zelf nieuwe beelden bedenkt. De bestaande beeldcultuur vormt een onuitputtelijke leverancier van allerlei soorten positieve en negatieve beelden die in de publieke arena circuleren: PR van de eigen organisatie, journaal, persfoto, film, kunst, cartoon, tv-serie. Het in dat onmetelijke reservoir opsporen van die inspirerende (voor)beelden die in uw achterhoofd een rol spelen is zinvol, omdat het u inzicht geeft in uw drijfveren en uw waarden, maar ook in wat u in juist deze beelden raakt. Zichtbaar maken van de beelden die u bezielen betekent ze bespreekbaar maken bij het uitwisselen van ervaringen en in discussies. Maar belangrijker nog, door meer inzicht in de beeldcultuur die om ons heen is, kan de impact van waardevolle, al aanwezige beelden worden versterkt. Dan wordt ook de inbreng van beelden in een veranderingsproces meer effectief, zetten ze aan tot gezamenlijk nadenken over de toekomst die u met anderen wilt realiseren.

Kern van het ambtenaar-zijn in eigen woorden (editie 2012): 

  • met hart en ziel, met gevoel, humor, fun, zin en betekenis, dankbaarheid, altruïsme, passie, plezier, vertrouwen, eigen kracht, durven, ontroering, vreugde, voeling houden met de bodem, met het goede (cultuur), kalm en bedachtzaam, belangrijke drijfveren, persoonlijke groei.
  • onderdeel van het geheel zijn, trots op de eigen stad, het eigen werk, midden in de samenleving, bijdragen aan de stad, deel voelen van de organisaties die zich inzetten om mensenlevens te redden, vangnet, gemeenschapszin, eenheid, gedeelde waarden, (cultuur)historie, mentaliteit, samen kun je meer, traditie, schoonheid en rijkdom van het verleden, de samenleving als begin en eind van je werk als ambtenaar.
  • iets voor de burger doen, mensen helpen, aanspreken, samenwerken, verbinden, verantwoordelijkheid dragen, situaties veilig maken, de mens centraal, mooie leefomgeving, helpen ordening te brengen in de samenleving, een brug slaan, handen in elkaar slaan, kennis delen, samen met inwoners bouwen aan de stad, ruimte geven aan mens en omgeving, ‘daad-werkelijk-in-de-buurt-dag’, beseffen waar je het als ambtenaar voor doet.

Waarom ambtenaren naar eigen zeggen in beweging komen (2012):

  • doorgeslagen bureaucratie, dikke beleidsnotities, ivoren toren, institutionele zelfverrijking, verkokering, de overheid is vervreemd van de maatschappij, een voor de burger onneembaar bolwerk ….
  • veranderingsproces, beweging, dynamiek, versnelling, sturing, kwaliteit, kennis delen, parcours verkennen doe je te voet, veranderingsbereidheid, handen in elkaar slaan, andere partijen erbij betrekken, vertrouwen op denkkracht van de uitvoering, de boel omgooien, interactie met de burgerij, ervaringsdeskundigen erbij betrekken, dienstverlenend, Het Nieuwe Werken, cultuurverandering, flexibeler opstellen, cultuuromslag, heldere communicatie, helder taalgebruik, monitoring, nieuw elan…..