KADER B

Wat is beeld?

30/04/13

Maar is dan alles beeld?
Nou, ik denk dat beeld en waarnemen ook twee verschillende dingen zijn, want beeld is vaak, denk ik, iets waar je bewust naar kijkt of bij stil staat. Wat je bewust waarneemt. En alles is beeld, denk ik, maar je neemt het niet allemaal bewust waar. Beeld is als je bewust of onbewust duidt, interpreteert wat je waarneemt.

Okay, dus er is niet zoiets als niet-beeld. Niet-beeld bestaat niet.
Nee, want ik kijk nu rechtdoor naar jou en dit is ook beeld. Maar je hebt geen gezichtsvermogen nodig om een beeld te hebben. Want een beeld is ook wat je …

Heb je het dan ook over verbeelding?
Ja, het plaatje in je hoofd. En dat is denk ik ook wel vaak wat gebeurt met taal, dus de ingang via taal, dat je via taal je eigen beeld maakt. Verbeelding maakt.
Een deelnemer, geïnterviewd door Floor Basten

WAT IS EEN BEELD?

Een Babylonische spraakverwarring ligt, aldus Marcel van Wissen, op de loer als er geen definitie wordt gegeven. Zijn beelddefinitie is tweeledig: 1) zelf een beeld hebben van iets; 2) beelden die je gebruikt, inclusief 3D beelden. Met dit als uitgangspunt is het de moeite waard de beeldopvattingen die tijdens de tweede editie van het symposium de revue passeerden eens in ogenschouw te nemen. Hier een alfabetisch geordende verzameling - kijkt u hier eens naar inclusief de beeldassociaties:

BEELDEN IN SOORTEN & MATEN

3D-beelden; abstract beeld met pijlen; alles is beeld; alles wat geen tekst is; animatie; ansichtkaarten; beeldarchief in ons hoofd; beeldcultuur; beeld is waar je bewust naar kijkt of bij stil staat; wat je bewust waarneemt; beeld kan via taal worden opgeroepen of via iets grafisch, iets beeldends; beeld van iets hebben; beelden hoeven geen concrete beelden te zijn zoals foto's; beelden kunnen ook de bloemknoppen zijn die je ziet uitkomen en die het beeld van de lente oproepen; beelden worden opgeslagen in het gedrag; beeldend materiaal; beeldende verhalen; beeldmateriaal; beeldmerk; beeldspraak; design; diagram; documentaire; eindbeeld; er bestaat geen niet-beeld; film; filmbeeld; filmfragment; filmverslag; gedicht als vorm van beeld in taal; gezichtsvermogen; grafiek; grafisch beeld; herinneringsbeeld; humoristische beelden; illustratie; indruk; kaart; karikatuur; kleur; kunstkaartje; levendig, innerlijk beleefd beeld; live registratie; media; mediaoffensief; medium; metafoor; muziek haalt beelden naar boven; niet-beeld bestaat niet, alles wat je ziet is beeld, maar je hebt geen gezichtsvermogen nodig om een beeld te hebben; nieuwe en fundamentele inzichten; plaatjes in je hoofd; plaatjes kiezen; propagandafilmpje; schilderij; scholierenfilmpje; shared vision; spookbeeld; spreekbeeld; stad-of dorpwapen; storytelling; stripboek; stroomdiagram; symbool; tekening; totaalplaatje; toekomstbeeld; tv-logo van het symposium verbeeldt het vinden van de goede golflengtes; verbeelding; verhalen vormen ook een beeld; video; visie; visuele media; visuele notities; visuele waarneming; voorbeeld; waarneming; wensbeeld; you tube filmpjes; zelfbeeld; zelfgemaakte interactieve instructiefilms; zelfgemaakte tekening; zelf een metafoor tekenen.

Maar is dan alles beeld? En kun je beelden wel vertrouwen?