KADER D

Wat kan het beeld?

30/04/13

"We hebben veel beelden verzameld, maar wat kan je er in de lokale overheid mee?’, aldus één van de inleiders. Een zinvolle vraag waarop vele antwoorden mogelijk blijken"

GEBRUIK VAN (BEWEGENDE) BEELDEN IN DE PRAKTIJK

(bewegende) beelden fungeren als: bemiddelaar tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld, hulpmiddel om tot articulatie te komen, illustratie, instrument, tool om een discussie op gang te brengen, samenvatting van veel tekst, toegang tot de wereld, als middel om mensen geforceerd na te laten denken, hulpmiddel om met mensen in gesprek te gaan, begeleiding van ontwikkelingen, gedragstips, als (confronterende) spiegel om te zien hoe iets in een organisatie werkt of in het eigen gedrag, ontdekkingstocht in het grensgebied van gemeenschap en gemeente; ondersteuning van transitieprogramma door het zichtbaar maken van leiderschap, van weerstand; middel om jezelf bewust te worden; leuk, goedkoop, snel en effectief leermiddel; ervaring om angsten die zich in de innerlijke wereld afspelen bespreekbaar te maken en (proberen) betekenis te geven in de buitenwereld waar de verandering plaatsvindt; als manier om de orde in de chaos van de lokale kracht te verkennen; als manier om van buiten naar binnen te gaan, om denkpatronen los te laten en de vraag te stellen wat de essentie is van je werk, en dan opnieuw verbinding te maken, binding aan te gaan en opnieuw uit te proberen.

BEELDEN KUNNEN IN VERANDERPROCESSEN VAN DE LOKALE OVERHEID:

de professionaliteit vergroten en versterken; dingen weer in beweging brengen; aanzetten tot actie; samen met de hedendaagse technologie zorgen voor het uitvergroten van interactie tussen burger en de gemeente; technieken in de menselijke omgang illustreren; de besluitvorming, de werkwijze en de projecten van de gemeente inzichtelijk en transparant maken; een extra dimensie aan de samenwerking geven; inspireren tot bezielde zakelijkheid; helpen om tijdens een brainstormsessie anderen in de organisatie ‘mee te nemen’, ‘in beweging te brengen’; het menselijk systeem de kans geven nieuwe concepten te creëren die nodig zijn voor het oplossen van de vraagstukken van vandaag en morgen; de taaie veranderprocessen leuk en levendig houden en er plezier aan beleven; je makkelijker meenemen in de toekomstvisie; weer even de zin laten ervaren in de taaie overheidswereld; bezuinigingen opleveren, minder dikke rapporten en vaker powerpoints met plaatjes; helpen afstemmen op elkaars golflengte te pakken; helpen samen hetzelfde beeld te krijgen, zodat je misschien een heel mooi ambtelijk stuk in één beeld kunnen vangen; bijdragen aan organisatieverandering (= gedragsverandering); in de praktijk bijdragen aan verandering in communicatie; op een leuke manier mensen in beweging krijgen; het leren van de organisatie versterken; je laten leren door te ervaren en te verinnerlijken; (mis)bruikt worden om anderen of jezelf te overtuigen; mensen met verschillende beelden helpen tot één gezamenlijk beeld te komen; zorgen voor onderlinge afstemming die nodig is om van elkaar te snappen wat het beeld moet uitbeelden; helpen anderen te bereiken, mits je bereid bent de waarheid geweld aan te doen door verhalen van anderen te lenen, te overdrijven; doen, aan de slag; leiden is verdiepen in beelden.