KADER E

Kan het beeld alles?

30/04/13

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

Beelden spelen een steeds grotere rol; we vallen steeds meer terug op intuïtie en denken steeds minder na; we groeien naar een beeldcultuur, ook bij de lokale overheid; we lezen steeds minder, er zijn steeds meer beelden; technologie verandert ons leven en zal dat blijven doen; de ontwikkelingen gaan steeds sneller, met steeds nieuwe toepassingen, mensen houden het niet bij en organisaties ook niet; in deze tijd van visuele media raakt onze geest steeds beter ingesteld om te leren via beelden en beleving; mensen gaan steeds minder lezen en luisteren naar verhalen van anderen.

SAMENLEVING & DE BURGER

Lokale overheid, gemeenteambtenaren & bestuurders moeten: luisteren naar de samenleving, met empathie kijken; dicht bij de dagelijkse werkelijkheid staan; tot een nieuwe manier van denken en handelen komen en door de verschillende crises een nieuwe samenleving bouwen; samen-te-beleven design ontwikkelen dat in de (nabije of verdere) toekomst werkelijkheid kan worden; goed snappen wat de burger nu precies wil; kennis nemen van buiten naar binnen en van binnen naar buiten; niet meer zoals vroeger bepalen wat de burger moet doen; ruimte maken door het aanbieden van participatieplatforms en burgerplatforms die meedenken; niet zondermeer uitvoeren wat de burger zegt, maar proberen tot afstemming te komen; duidelijk maken waarom iets misschien niet kan; open staan voor ideeën of beelden die je zelf nog niet had als ambtenaar, wat heel goed kan werken en dus ook duidelijkheid schept naar de burger; luisteren naar oproepen die vanuit de bevolking komen; bezieling en betrokkenheid tonen of hervinden; nadenken over de vraag hoe het kan dat we patronen maken die we niks vinden; onderzoeken wat mensen bezielt; hun weg zien te vinden in de fluïde netwerksamenleving die we zijn geworden, met lossere bindingen, maar makkelijker te leggen contacten; beslissingen niet meer in de bestuurskamer moeten nemen, maar door mensen; slim op veranderingen inspelen door vooruit te kijken en te anticiperen op alle niveaus; vormgeven aan visiegedreven samenwerking en verbindend leiderschap; heroriëntatie van gemeenten (meer van de samenleving, impliceert een andere overheid), overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie en de consequenties daarvan voor de organisatie.