KADER F

Gemo(ti)veerde ambtenaren

30/04/13

MOTIVATIE

informatie en inspiratie halen; opnieuw geïnspireerd raken; kijken naar inspirerende ideeën; creatieve knobbel activeren; vernieuwende en goed tips halen; energie opladen; in contact komen met gelijkgestemden; verbindingen leggen.

BEHOUDEN

programma met aansprekende mensen van hoge kwaliteit; leuke, ludieke locatie; goede afwisseling workshop & netwerkmogelijkheden; prettig laagdrempelig; deelnemers maken eerst op een speelse manier kennis met elkaar en als het ijs gebroken is ontstaat er ruimte voor beweging en kan men makkelijker contact leggen; donderdag is een goede symposiumdag; diversiteit aanbod goed; goede verdeling workshops (wetenschap, praktijk en methodologie); het jasje van Marcel van Wissen; inspirerende dag, inspirerende omgeving, leuk, plezierig, dus veel complimenten.

VERSTERKEN

duidelijk thema, lijn lanceren, zodat verwachting overeenkomt met de praktijk (van de workshops); thema breder positioneren in de context van organisatieverandering; breed uitzetten naar managers, communicatieprofessionals, leidinggevenden, projectleiders; programmaonderdelen indelen in categorieën (beleidontwikkeling, (leiderschaps)trainingen enz.); minder cryptische workshoptitels; meer info vooraf over workshops en vooraf (niet ter plekke) kiezen en inschrijven; minder verschillende workshops (maximaal 3), maar wel langere workshops, zodat de kwalitatieve inhoud beter uit de verf komt zij; workshops steeds dubbel aanbieden; meer handvatten voor gemakkelijk bruikbare alledaagse praktijktoepassingen; meer informatie tijdens de pauzes in de centrale hal; in plaats van haardvuurgesprek een gesprek met de zaal; vers beeldmateriaal brengen; aanhaken bij grote ontwikkelingen van gemeenten (decentralisaties), met de VGS nadenken over verdere uitbouw.

LIEVER NIET

minder focus op lokale overheid; Instituut voor Beeld & Geluid (weinig centrale locatie); ruimtes waren niet geschikt, te krap, te warm, anderhalf uur op plastic krukken; minder workshops waarbij trainers hun eigen bedrijf en product promoten.

SUGGESTIES

bewegende beelden verder ontwikkelen als hulpmiddel voor de overheid om verbinding te leggen met burgers; nadenken over welk ‘beeld’ je als gemeente neerzet richting stakeholders; commerciële bedrijven uitnodigen die hun beeldgebruik toelichten; jongeren bij Bewegende Beelden betrekken; over de grens kijken naar ervaringen met beelden bij buitenlandse gemeenten; opleidingsinstituten c.q. studenten uitnodigen, matchings mogelijkheden, aanbieden gemeentelijke stages; website van Bewegende Beelden gebruiken om beeldmateriaal en ideeën beschikbaar te stellen; symposium moet aanzet zijn tot activiteiten door het jaar heen; een workshop hoe je overkomt op de camera en dat evalueren; workshop over de impact van fotografie, gamification en (social) media ; workshop over de relatie brein en beeld.