Colofon

medewerkers aan dit nummer, werkzaamheden & publicaties

30/04/13

Dr. Floor Basten

werkt voor [campus]OrléoN (www.campusorleon.nl). Voor de gelegenheid van het congres ‘Bewegende Beelden’ was zij gastonderzoeker van Stichting IVMV. Zij heeft veel gepubliceerd over overheidscommunicatie, samenwerking in maatschappelijke dienstverlening en actief burgerschap. PDF Publicaties Floor Basten.

Dr. Gabriël van den Brink

is hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en lector Ethiek & Gezag aan de Politieacademie. Hij schreef diverse publicaties over de relatie tussen (lokale) overheid, burgers en wijkbewoners. PDF Publicaties Gabriël van den Brink.

Sigrid Burg

combineert als filmwetenschapper en beeldmaker met haar bedrijf kennis en kunde in de vorm van advies, begeleiding, interventies, onderzoek en beeldend werk, zoals film, fotografie, verhalen en kunstinstallaties ten behoeve van een uniek product.

Gawie Keyser

is cultureel journalist en filmrecensent voor het weekblad De Groene Amsterdammer. Sinds enige tijd verzorgt hij de wekelijkse blog GAWIE WEET RAAD (Human), waarin hij prangende levensvragen van kijkers beantwoordt aan de hand van films. In 2006 publiceerde hij de Encyclopedie van de Populaire Cultuur, een essaybundel waarin een nieuw paradigma voor het beoordelen van de populaire cultuur wordt gepresenteerd.

Dr. Heidi de Mare

is beeldwetenschapper en sinds 2009 directeur van de Stichting IVMV. Sinds 2007 doet zij onder de noemer ‘Gedisciplineerd kijken’ voor semi-publieke sectoren onderzoek naar maatschappelijke verbeelding en zoals recentelijk een onderzoek naar het beeld van politiegezag en de rol van fictie daarbij. PDF Publicaties Heidi de Mare.

Joost Pollmann

is irecteur van negen edities van de Stripdagen Haarlem, recensent voor De Volkskrant sinds 1998, organisator van tentoonstellingen voor NCDO, Stichting Beeldverhaal Nederland en T.E.N.T., lezingen voor organisaties in Amsterdam, Stuttgart, Antwerpen. St. Petersburg, Parijs en Washington. PDF Publicaties Joost Pollmann.

Mr. John Steegh MIM

is zelfstandig consultant, tevens verbonden aan het Adviesbureau voor organisatie- en beleidsontwikkeling ORG-ID. Hij was eerder wethouder, hoogheemraad, ambtelijk manager bij een ministerie en statenlid. Hij is jurist, informatiekundige en stadssocioloog.