BEELDFORMATIE III – Politieambtenaren Waardengedreven publieke professionals in de fictie

Waardengedreven professionals in de fictie Selectie Heidi de Mare, zie hoofdstuk 10. ‘Waar Nederlanders warm van worden Professionele personages in Amerikaanse en Nederlandse ziekenhuis- en politieseries’, in: Gabriël van den Brink (red.), De Lage Landen en het hogere. De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan (AUP 2012): 307-348.