Mogelijkheden tot verdere versterking van de verbeelding

Stichting IVMV

TRAINING: VISUELE WEERBAARHEID van de gemeenteambtenaar

Heidi de Mare en Gawie Keyser

De gewone communicatie ontwerpt nieuwe beelden om de gemeentelijke boodschap uit te dragen. De wervingsbeelden worden vanuit de organisatie gedacht, vaak zonder

inzicht in de publieke perceptie en de (positieve en negatieve) gevoelens en verwachtingen die ermee geassocieerd worden.

De training bestaat uit 5 dagdelen waarin u

 1. enkele nieuwe beeldcompetenties leert (persfoto's, films en televisieseries)ziet hoe professionele personages (a)diender, (b) ziekenhuisarts) verbeeld worden;
 2. inzicht krijgt hoe u de publieke perceptie en maatschappelijke waarden in kaart kunt brengen door bestaand, door de bevolking;
 3. veelbekeken beeldmateriaal van buiten de gemeentelijke overheid te onderzoeken;
 4. beter kunt doorgronden wat de impact is van publieke professionals in fictie voor de gemeentelijke communicatie.

MASTERCLASS: De onderzoekende bestuurder

Floor Basten

[campus]OrléoN biedt in het programma van de Stichting IVMV de masterclass 'De onderzoekende bestuurder' aan.

In een workshop van twee dagdelen leert u hoe u als bestuurder

 1. opdracht kunt geven voor onderzoek naar motivaties, belangen en toekomstbeelden ter voorbereiding op een debat over de richting waarin de lokale samenleving zich zou moeten ontwikkelen;
 2. op productieve wijze gevolg kan geven aan de onderzoeksuitkomsten door het organiseren van een breed debat en het vormen van netwerken waarin ambtenaren, professionals, ondernemers en burgers actief samenwerken aan de thema's die uit dat debat naar voren komen.

Minimum aantal deelnemers 5, maximum 15

HEDENDAAGSE HERALDIEK: over de visuele identiteit van Nederlandse gemeenten

Joost Pollmann

Dit is de titel van een beeldrijke presentatie waarin de huisstijlen van gemeenten worden geanalyseerd. Vroeger zag je in het stadswapen leeuwen en zwaarden, nu vraagt citymarketing om een nieuwe beeldtaal: abstracte vormen, gestileerde tekens, symboolzwangere kleuren. Het verhaal erachter is ambitieus, vol van verwachtingen: een uitgekiend logo combineert rijke historie met natuurschoon en beloften van economische voorspoed. De grote vraag is: leest de ontvanger dit alles?

MASTERCLASS: De onderzoekende ambtenaar

Floor Basten

[campus]OrléoN biedt in het programma van de Stichting IVMV de masterclass 'De onderzoekende ambtenaar' aan.

In een workshop van vijf dagdelen leert u hoe u als ambtenaar

 1. verhalen van burgers kunt verzamelen als onderzoeksgegevens;
 2. in deze verhalen patronen kunt ontdekken die u iets zeggen over wat er leeft onder de bevolking;
 3. thema's kunt identificeren waar concrete activiteiten aan te verbinden zijn;
 4. een netwerk kunt bouwen waarin u met professionals, ondernemers en burgers samenwerkt aan de thema's;
 5. zichtbaar maakt hoe u wat leeft onder de bevolking vertaalt naar beleid ten gunste van die bevolking.

Minimum aantal deelnemers 5, maximum 10

STEEGH BELEIDSADVIES HELPT U KIJKEN MET ANDERMANS OGEN

John Steegh

In overheidscommunicatie wordt steeds intensiever gebruikgemaakt van filmpjes, tekeningen, foto's en animaties. Beleid wordt niet meer alleen 'uitgelegd', maar ook gemáákt met infografics, enz. Over welke impliciete boodschappen in dat beeldgebruik aanwezig zijn, wordt echter weinig nagedacht: wat ziet de kijker als hij/zij niet de maker/ontwerper van de beelden is?

Steegh Beleidsadvies heeft praktijkervaring van ambtenaar (rijksoverheid), bestuurder (gemeente, waterschap, provincie) en burger (lid burgerinitiatieven), heeft hilarische voorbeelden van kromkijken meegemaakt en ziet het nog dagelijks misgaan. Vertrouwen tussen overheid en burgers staat op het spel, we kunnen ons geen grote missers meer veroorloven. Maar zonder beelden blijft communicatie in regels en abstracties hangen. Tijd om kritisch naar (zelf)beelden te kijken.

Ik kan u helpen bij het leren kijken met andermans ogen: ambtenaren om met de ogen van burgers en bestuurders te kijken, bestuurders om met de ogen van ambtenaren en burgers te kijken.