Producten

De Stichting IVMV tracht haar doelstellingen op uiteenlopende wijze te verwezenlijken. Haar producten variëren van het organiseren van expertbijeenkomsten, het formuleren en (laten) uitvoeren van onderzoek, het schrijven van teksten, het opstellen van een advies of het leveren van een presentatie inzake actuele vraagstukken. Dit alles om de reflectie over de rol van het beeld en de verbeelding in de maatschappij te bevorderen. Deze verbeelding wordt sterk bepaald door (visuele) voorstellingen die buiten de sectoren reeds bestaan en meestal met een ander doel zijn geproduceerd. Denk aan film, persfotografie, reclame, tv-series, cartoons, en het gebruik daarvan in journalistiek, publiek en politiek debat.

Ga naar de webshop