De lange duur van de Europese cultuur

Er is veel te zeggen over wat we onder geschiedenis verstaan. Hoe we naar de geschiedenis kijken en welke interpretaties we erop los laten verschilt nogal door de eeuwen heen. Maar welk perspectief we ook hanteren, ons geschiedbegrip is bepalend voor de rol die we toekennen aan het verleden of de waarde die ‘historisch besef’ heeft voor ons doen en laten in de actualiteit. Geschiedenis heeft dus alles te maken met onze verbeelding, individueel, maar ook collectief. Tegelijk heeft dat ook alles te maken met een opeenvolging van ontwikkelingen door de tijd heen, soms van lange, soms van korte duur. Vanuit religieus perspectief zijn er vele verbeeldingen mogelijk over de eigen voorgeschiedenis, zo blijk nog dagelijks. Inzicht in de historische verwevenheid van religies die nauw verwant zijn en elkaar juist daarom bestrijden is daarom noodzakelijk. Een tijdlijn biedt een eerste houvast om te weten waarover we ons een voorstelling maken, welke data we prioriteit geven, en welke we negeren – in een ver of in nabij verleden. De onderstaande tijdlijn is een begin met daarin opgenomen de data die in dit nummer aan de orde komen. Beeldfragment afkomstig van Fils d'Abraham (1990) Brepols et Centre Informatique et Bible, Maredsous, België.