CARNATY

De zwarten tegen de witten. Waar is de vleeskleurigheid gebleven? Kijken we nog wel? Worden we gedwongen, ook in het alledaagse leven, partij te kiezen voor of tegen een bepaalde kleur? Waarom de door hoogopgeleide ‘zwarten’ opgelegde en door hoogopgeleide ‘witten’ gesanctioneerde kleur-discriminatie evengoed een vorm van racisme is.

OF DE MOEILIJKHEID VAN VLEESKLEUR

Heidi de Mare 05/12/16

Hoe belangrijk iemands uiterlijk is weet ik uit ervaring. Vroeger, toen ik klein was, werd ik door mijn opa Heidiano en Zwarte Raaf genoemd, vermoedelijk door mijn blauwzwarte haar en mijn hoge jukbeenderen. Later in mijn studententijd, tijdens de Molukse treinkapingen, herinner ik me een verhoogde aandacht voor mijn perso.. Lees het volledige artikel in het magazine.

Comments (0)Allowed tags: <b><i><br>Add a new comment: